Raport efektywności

Dostęp do raportu efektywności
Raporty efektywności można uruchomić albo za pomocą ikony , jeśli jest ona widoczna na głównym ekranie PigVision, albo w menu Raporty – Raport efektywności....
wt, 4 Kwi, 2023 o 11:24 RANO
Bilans raportu efektywności
Po wprowadzeniu stanów inwentaryzacyjnych na koniec okresu, idealnym scenariuszem jest sytuacja, gdy stany i obroty bilansują się do zera. Często jednak zda...
wt, 4 Kwi, 2023 o 1:06 PO POŁUDNIU
Dodaj / usuń wskaźniki raportu efektywności
Po wybraniu zakładki Produkcja, widzimy wskaźniki produkcyjne raportu efektywności. Aby wybrać jakie wskaźniki mają być umieszczone w raporcie, należy klikn...
wt, 4 Kwi, 2023 o 4:11 PO POŁUDNIU
Rejestracja pasz: zużycie, zakup, zapas
Może się zdarzyć, że wyniki zużycia pasz są błędne. Jak powinno się poprawnie rejestrować zużycie, zakup i zapas pasz?   W PigVision można wybrać trzy róż...
wt, 4 Kwi, 2023 o 4:28 PO POŁUDNIU
Wartości inwentaryzacyjne i gdzie je znajdę (tylko DK)
Wartość inwentaryzacyjną zwierzęcia oblicza się jako: Cena bazowa + kg wagi * cena za kg. Cena bazowa to wartość wagi żywej, gdzie jako ”kg.wagi * cena...
pt, 14 Kwi, 2023 o 1:36 PO POŁUDNIU
Dodawanie celu dla wskaźników raportu efektywności
W karcie Produkcja na raporcie efektywności, kliknięcie Plan u góry okna otwiera tabelę z ustawieniami celów produkcyjnych:    Można tutaj wybrać wsk...
pt, 14 Kwi, 2023 o 4:18 PO POŁUDNIU
Jak sprawdzić formułę kalkulacji wskaźnika
Aby zobaczyć w jaki sposób dany wskaźnik jest obliczany, można kliknąć dwukrotnie jego wartość.      Otworzy się okno z opisem formuły w górnej części ...
pt, 14 Kwi, 2023 o 4:30 PO POŁUDNIU
Dane finansowe, pasze i koszty w raporcie efektywności
Poniżej znajduje się przykładowy raport efektywności dla stada podstawowego z zakładkami. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie do raportu dla tuczu:   ...
pt, 14 Kwi, 2023 o 4:46 PO POŁUDNIU
Podgląd wydruku raportu efektywności
W celu podglądu wydruku raportu efektywności należy wybrać wariant układu wydruku w polu Wydruk (oznaczone czerwoną strzałką poniżej) i kliknąć go w menu, a...
pon, 24 Kwi, 2023 o 12:54 PO POŁUDNIU
Jak zobaczyć wyniki finansowe stada?
Aby móc zobaczyć wyniki finansowe stada, należy kliknąć Raporty i Raport efektywności, a następnie wybrać, dla jakiego sektora mają być wyliczone.     ...
pon, 24 Kwi, 2023 o 2:06 PO POŁUDNIU