Po wybraniu zakładki Produkcja, widzimy wskaźniki produkcyjne raportu efektywności. Aby wybrać jakie wskaźniki mają być umieszczone w raporcie, należy kliknąć ikonę ustawień układu okna, lub prawym przyciskiem myszy kliknąć nazwę któregoś ze wskaźników.

 

 


Otworzy się okno wyboru kolumn w którym można zaznaczyć, które wskaźniki mają być zawarte: