Aby zobaczyć w jaki sposób dany wskaźnik jest obliczany, można kliknąć dwukrotnie jego wartość. 

 

 

Otworzy się okno z opisem formuły w górnej części oraz wartościami w jego części dolnej.

Kliknięcie którejś z wartości w tym oknie otworzy listę danych źródłowych przyjętych do obliczeń.

 

Jeżeli jakaś formuła składa się z innych formuł, kliknięcie formuły składowej przełącza okno na podgląd sposoby jej kalkulacji.