Raporty efektywności można uruchomić albo za pomocą ikony , jeśli jest ona widoczna na głównym ekranie PigVision, albo w menu RaportyRaport efektywności

 

 

Raport efektywności jest dostępny zarówno dla stada podstawowego, jak i dla młodzieży. Raporty mogą pokazywać wyniki z miesiąca na miesiąc, ale także z ostatnich 1,3,6 i 12 miesięcy, w zależności od inwentaryzacji wprowadzonych do PigVision.

 

Jeżeli w menu Raport efektywności nie ma żadnych dostępnych raportów, może to oznaczać, że nie zostały one jeszcze zdefiniowane w menu OgólneRaporty produkcyjne.

 

Przykładowe ustawienia mogą wyglądać następująco: