W karcie Produkcja na raporcie efektywności, kliknięcie Plan u góry okna otwiera tabelę z ustawieniami celów produkcyjnych: 

 


Można tutaj wybrać wskaźniki, które mają być pogrubione, dodać akceptowane wartości minimalne i maksymalne. Wyniki poniżej minimum będą wyświetlane na czerwono, wyniki powyżej maksimum na zielono. Liczby między wartościami minimalnymi i maksymalnymi będą wyświetlane na czarno.

Aby wprowadzić tylko zwykłą wartość liczbową jako cel do osiągnięcia, należy wprowadzić tę samą wartość w komórkach min i max. Jeżeli wybrany cel produkcyjny ma być widoczny w raporcie, wpisujemy go w kolumnie Plan. Aby znaleźć wskaźnik, który ma być skonfigurowany, można skorzystać z linii filtra u góry lub posortować wskaźniki w kolejności alfabetycznej, klikając nagłówek kolumny.