Pomiar grubości słoniny może być rejestrowany zarówno jako pojedynczy zapis, jak i rejestracja powiązana z innymi zdarzeniami np. wprowadzenie do stada, inseminacja, oproszenie czy odsadzenie. W celu przeprowadzenia analizy zmian grubości tkanki tłuszczowej między dwoma zdarzeniami np. od oproszenia do odsadzenia, należy zarejestrować wynik pomiaru związany z tymi wydarzeniami.

 

Pojedynczy zapis pomiaru grubości słoniny

Przechodzimy do menu Lochy / Knury i wybieramy Kondycja.

 

 

Wprowadzamy numer lochy, datę i wynik pomiaru:

 

 

Rejestracja grubości słoniny powiązana z innym zdarzeniem.

Otwieramy okno, w którym zwykle dokonuje się rejestracji, np. krycia. Tutaj należy zmienić układ okna tak, aby zawierało ono kolumnę Słonina. Tę opcję można znaleźć w sekcji Kondycja loch. W jak dodawać kolumny opisano artykule FAQ Jak dodać lub usunąć kolumny w układzie okna? Można go znaleźć w dziale FAQ – PigVision \ podstawowe funkcje.


 

Podobnej konfiguracji można dokonać dla pozostałych okien rejestracji danych.

 

Po zgromadzeniu danych z pewnego okresu można przeprowadzić analizę pokazującą zmiany kondycji loch między dwoma wydarzeniami, np. od krycia do oproszenia lub od oproszenia do odsadzenia. Analizy te można znaleźć w menu w zakładce: Analizy lochy - Analiza wpływu - PigVision - Wykres rozkładu.