Selkäsilava voidaan rekisteröidä joko yksittäisenä kirjauksena tai tapahtumiin liittyvänä, esim. sisääntulo, tiineytys, poikiminen ja vieroitus. Jos haluat tehdä analyysin siitä, miten selkäsilava muuttuu kahden tapahtuman välillä, esim. porsimisesta vieroitukseen, sinun on rekisteröitävä näihin tapahtumiin liittyvä selkäsilava.


Yksittäinen selkäsilava kirjaus

Kirjataan reittiä Emakot/karjut - Kunto. Kirjaa emakon numero, päivämäärä ja selkäsilava.


Selkäsilavakirjaus liitetty tapahtumaan

Avaa näyttö, jolle normaalisti kirjaat tapahtumat esim.tiineytykset. Nyt näyttöä täytyy muokata, jotta selkäsilava-sarake saadaan näkyviin. Esimerkissä näkyvä sarake löytyy kohdasta "Emakon kunto". Voit lukea ohjeet FAQ "Kuinka lisään tai poistan sarakkeita näytöltäni?" Löydät tämän reittiä FAQ - PigVision \ Yleiset kirjaukset.

Kirjatessasi tapahtumia voit myös kirjata selkäsilavan. Myös muille tarvittaville tapahtumille, joiden osalta haluat selkäsilavaa kirjata.

Kun olet kirjannut tietyllä jaksolla tapahtumia voit luoda analyysin kahden tapahtuman välille, jossa tarkastelet esim. selkäsilavan muutosta tiineytyksestä porsimiseen tai porsimisesta vieroitukseen. Tämän analyysin löydät valikosta Analyysit Emakot \ Vaikutus analyysi \ PigVision \ Jakauman kuvaaja.