Rygspæk kan både registreres som enkeltstående målinger eller i tilknytning til hændelser såsom indgang, løbning, faring og fravænning. 

 

For at registrere enkeltstående målinger kan du gå til "Søer/Orner" - "Tilstand". 

Her kan du registrere sonummer, dato og spæktykkelse.

 

Hvis du ønsker at lave analyser på, hvordan rygspæktykkelsen ændrer sig mellem forskellige hændelser, eksempelvis fra faring til fravænning, så skal målingerne af knyttes til hændelserne. 


For at registrere rygspæk i tilknytning til en hændelse kan du gå ind i det vindue, hvor du normalt vil registrere hændelsen - det kunne for eksempel være i vinduet "Løbning" under "Søer/Orner". Her kan du nu lave et layout, hvor kolonnen ”Spæktykkelse” er med.

 

I dette vindue kan du nu registrere rygspæk i forbindelse med løbningerne. 


Du kan lave tilsvarende layouts for den/de hændelser, hvor du også vil registrere rygspæk. 

 

Når du har registreret rygspæk i en periode, kan der laves analyser, der viser udviklingen mellem to hændelser, eksempelvis fra løbning til faring eller fra faring til fravænning. Du finder disse analyser ved at gå til "Analyse søer" -  "Effektanalyser" - "PigVision" - "Fordelingskurver".