Przydatna i praktyczną funkcją jest zapis wydruku jako pliki PDF. W ten sposób można wysłać je pocztą do lekarzy weterynarii, doradców lub innych osób. Wszystkie wydruki z PigVision mogą być zapisywane jako pliki PDF.W przykładzie poniżej użyto raportu Analiza grup.

 

 

 

Wybrać raport, który chcemy zapisać jako plik PDF, i uruchomić go klikając pole Układ, jak pokazano powyżej, za pomocą czerwonej strzałki i kliknij "Układ" lub cokolwiek, co jest obecnie wyświetlane w oknie wydruku. Spowoduje to wyświetlenie okna podglądu wydruku podobnego do poniższego:

 

 

Aby zapisać raport jako plik PDF, należy kliknąć ikonę Zapisz wskazaną czerwonym kwadratem i strzałką w prawym górnym rogu obrazu powyżej. Następnie wybieramy miejsce, w którym chcemy zapisać raport i nadajemy mu nazwę. Po lewej stronie okna wybieramy pozycję Mój komputer, a następnie przechodzimy do własnego dysku C na komputerze (pokazanego poniżej za pomocą czerwonego prostokąta) i wybieramy folder, w którym chcemy zapisać plik. 

 

 

Wprowadamy nazwę w polu Nazwa pliku u dołu i klikamy przycisk Zapisz, a plik zostanie zapisany w wybranym folderze. Przed rozpoczęciem tego procesu można utworzyć nowy folder o nazwie "Raporty" na dysku C. PigVision zapamięta, gdzie zapisano pierwszy plik PDF utworzony i będzie domyślnie wskazywał zapis w tej lokalizacji.Teraz można dołączyć utworzony plik PDF do wiadomości e-mail do osoby, do której chcemy go wysłać.