Ofte kan det være praktisk at gemme udskrifterne af forskellige rapporter som PDF-filer. Dels for at arkivere filerne i ens eget system, dels for at kunne sende rapporterne per mail til dyrlæger eller rådgivere. 


Alle udskrifter i PigVision kan gemmes som PDF-filer. Når du er tilfreds med rapporten i ”Vis udskrift” kan du gemme den.


Klik på ikonet ”Gem fil”.


Vinduet ”Gem som” vises nu. Her vælger du den mappe, som du gerne vil gemme filen i. 


Vælg filformatet ”Adobe PDF (*.pdf)” og angiv et filnavn.


Klik på ”Gem” og rapporten er nu gemt som en PDF-fil i den ønskede mappe. 


Du kan også lave en PDF-fil i PigVision og sende den per mail direkte til modtageren. Benytter du denne metode, bliver PDF-filen ikke gemt først.


Klik på ikonet "Send som email".


Vinduet "Vælg mail modtager: print.pdf" vises nu. Her skriver du modtageren mailadresse.


Klik på "Ok", hvorefter PDF-filen bliver sendt til modtageren.