Ofte kan det være praktisk at gemme udskrifterne af forskellige rapporter som PDF-filer. Dels for at arkivere filerne i ens eget system, dels for at kunne sende rapporterne per mail til dyrlæger eller rådgivere. 


Alle udskrifter i PigVision kan gemmes som PDF-filer. 


 

Få vist den ønskede udskrift på skærmen

Så godt som alle sider i PigVision kan udskrives. For rapporter og analyser kan man vælge mellem forskellige udskriftslayouts. Med udskriftslayout menes en bestemt opsætning af en udskrift. Vælg det udskriftslayout, som du ønsker (fig. 1). Rapporten vises som ”Vis udskrift” på skærmen og vises præcis, som den vil se ud på papiret. I nogle situationer findes der også pænere udskriftslayouts, som kan vælges. Som oftest findes der kun en, som hedder ”Layout”. Denne udskriver rapporten med præcis de resultatmål og kolonner, som du har valgt at se på skærmen.

Bemærk: Udskriftslayoutet ikke er det samme, som layoutet for vinduet (til venstre i fig. 1). Layoutet for vinduet styrer, hvilke kolonner, der vises i vinduet på skærmen.

 

Figur 1.

 

Tilpasning af udseendet

Når vinduet ”Vis udskrift” er fremme på skærmen, ser du, hvordan rapporten kommer til at se ud, hvis du gemmer eller udskriver den. Hvis udskriften bliver for bred, kan du justere margenerne eller vælge at se rapporten i liggende format. 

Klik i så fald på ikonet ”Page setup” , markeret med blåt på fig. 2. Du kan også ændre kolonnebredden i vinduet ved at stille musen på stregen mellem kolonnerne og trække i den.


 

Figur 2

 

Gem udskriften som PDF-fil

Når du er tilfreds med rapporten i ”Vis udskrift” kan du gemme den: 

  1. Klik på ikonet ”Save file”.
  2. Vinduet ”Gem som” vises nu. Her vælger du den mappe, som du gerne vil gemme filen i. 
  3. Vælg filformatet ”Adobe PDF (*.pdf)” og angiv et filnavn.
  4. Klik på ”Gem” og rapporten er nu gemt som en PDF-fil i den ønskede mappe. 


Send udskriften direkte på e-mail som PDF-fil

Du kan også lave en PDF-fil i PigVision og sende den per mail direkte til modtageren. Benytter du denne metode, bliver PDF-filen ikke gemt først.

  1. Klik på ikonet "Send som email".
  2. Vinduet "Vælg mail modtager: print.pdf" vises nu. Her skriver du modtageren mailadresse.
  3. Klik på "Ok", hvorefter PDF-filen bliver sendt til modtageren.