W większości okien rejestracji istnieje możliwość obliczenia sumy danych. W górnej części okna wprowadzania danych znajduje się ikona sumy  obok ikony filtru: 

 

Można obliczyć sumę lub/i średnią dla wprowadzonych danych.

Poniżej pokazany jest filtr skonfigurowany dla oproszeń między dwoma datami, a po kliknięciu ikony sumy w dolnej części ekranu wyświetlane są liczba macior, które się oprosiły, liczba żywych urodzonych, liczba martwo urodzonych, liczba urodzonych loszek oraz średnia.

 

 

Sposób użycia:

Najpierw skonfiguruj filtr (więcej o filtrze w FAQ Filtr) można przeczytać na przykład w dniach od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w filtrze w miejscy daty wybieramy Pomiędzy i wybieramy między datami

 

Kliknąć przycisk OK, a następnie kliknij ikonę sumy u góry ekranu, aby pojawiła się suma i średnia.

Można również użyć funkcji sumy, aby zobaczyć sumy wagi i liczby sprzedanych zwierząt, jak pokazano poniżej: