De fleste steder, hvor du registrerer data i PigVision, findes der en mulighed for at anvende sumikonet . På denne måde lægger programmet tallene sammen for dig eller beregner et gennemsnit. F.eks. hvor mange faringer havde vi en helt bestemt dato – brug filter og tryk på sum og det beregnes automatisk – giver dig et hurtigt resultat!

Både sumikonet   og filterikonet   (For brug af filter se anden vejledning). er placeret øverst i værktøjslinjen i de fleste vinduer i PigVision. 

 

Ønsker du en beregning af data? Sådan gør du:

Først sættes filter op – højreklik på dato og vælg Nyere end – indtast dato og klik på sumikonet.

Nederst vil der nu være en sammentælling af: antal faringer, antal levende- og dødfødte samt et gennemsnit af levende- og dødfødte. 


 

Slagtebesætning:

Her er et eksempel på, hvordan man kan anvende dette i en slagtebesætning. Gå til Grise i vækst – Slagtedata – Slagtning gruppe. Sæt filter op – dato og lokation – her mellem 01-01-2020 og 01-01-2021 i lokation S – tryk sumikon og total antal slagtede, gennemsnitsvægt mm. Fremkommer