De fleste steder, hvor du registrerer data i PigVision, findes der en mulighed for at anvende sumikonet . På denne måde lægger programmet tallene sammen for dig eller beregner et gennemsnit.

Et eksempel kunne være, hvor mange faringer du havde på en bestemt dato – brug filter og tryk på sum og det beregnes automatisk – dette giver dig et hurtigt resultat!

Både sumikonet og filterikonet (For brug af filter se denne vejledning) er placeret øverst i værktøjslinjen i de fleste vinduer i PigVision.

 

Sådan beregner du data:

Først sættes filter op – højreklik på "Dato" og vælg "Nyere end" 


Indtast dato og klik "Ok". Nu kan du trykke på sumikonet.

 

 

Nederst vil der nu være en sammentælling af: antal faringer, antal levende- og dødfødte samt et gennemsnit af levende- og dødfødte. 
Slagtebesætning:

Her er et eksempel på, hvordan man kan anvende dette i en slagtebesætning. 


Gå til "Grise i vækst" - "Slagtedata" - "Slagtning gruppe"Sæt filter op – dato og lokation – her mellem 01-01-2020 og 01-01-2021 i lokation S. 

Tryk på sumikonet og total antal slagtede grise, gennemsnitsvægt mm. fremkommer.