Jak wprowadzać dowolne komentarze na karcie lochy bez używania kodów?

 

Odręczne komentarze do karty lochy można w każdej chwili łatwo wykonać.

W tym celu na karcie lochy należy aktywować pole uwag tekstowych. Jeżeli nie jest ono widoczne, klikamy Ustawienia  w lewym górnym rogu okna karty. Po kliknięciu pojawi się okno:

 

 

Tutaj zaznaczamy pole wyboru Pokaż tekst, a następnie klikamy OK

Na dole karty lochy pojawi się puste pole, w którym można wpisywać uwagi. 

 

 

Jeżeli te komentarze mają być widoczne na wydrukowanej karcie lochy, trzeba dodać sekcję Sow card text w ustawieniach wydruku karty. Aby to zrobić, klikamy ikonę Drukuj kartę  .

Pojawi się okno:

 

 

Tutaj należy kliknąć przycisk Ustawienia układu karty

 

  

Wybieramy sekcję, w której mają się znaleźć komentarze. Wybieramy 1, 2, 3, 4 lub 5 w głównej części strony, a nie w nagłówku ani w stopce. Następnie przechodzimy do paska Pokaż info i wybieramy Sow card text z menu rozwijanego. 

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK komentarze będą drukowane na karcie lochy.

 

Jeśli masz już ustawioną inną kartę lochy, możesz porozmawiać z lokalnym wsparciem AgroVision, jak pokazać te komentarze na karcie lochy.