Aby znaleźć listę wcześniejszych rejestracji dotyczących loszek, należy przejść do menu Hodowla, a następnie wybrać Młodzież hodowlana

 

 

Otworzy się okno z listą wszystkich zwierząt zarejestrowanych jako młodzież hodowlana. W celu posortowania tej listy i wybrania na przykład tylko zwierząt YL, należy kliknąć nazwę układu okna:

 

 

Następnie klikamy Kopiuj i wpisujemy nazwę nowego układu okna na przykład „Loszki YL”. 

 

Jeżeli ustawienia te mają być widoczne dla innych użytkowników należy zmienić go na układ globalny, klikając ponownie nazwę układu i opcję Uczyń globalnym.

 

 

Kolejnym krokiem jest wpisanie kodu lub nazwy rasy w polu filtra dla odpowiedniej kolumny. 

 

 

Jeśli wiersz filtrowania nie jest widoczny, należy kliknąć ikonę   a i pojawi się zielona linia filtra.

 

Po wpisaniu YL program pokaże wszystkie zwierzęta z wpisaną rasą YL. Aby zapisać ten wybór klikamy ikonę Ustawienia układu  , następnie Edytuj układ globalny 

 

 

W oknie, które się otworzy wybieramy zakładkę Filtr i sortowanie i klikamy w niej opcję Aktywuj bieżący filtr oraz Aktywuj bieżące w polu Sortowanie, po czym zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

 

Od tej chwili za każdym razem, gdy zostanie wybrany ten układ okna, w oknie widoczne będą tylko zwierzęta YL.