For at finde en liste over tidligere indgange af polte går du til “Avl” og “Ungdyr”. Så får du en liste over alle dyr. Hvis du gerne vil sortere i denne liste og fx kun se alle YL-dyr, så klikker du på layout navnet: 

 

 

 

Så klikker du “Kopiere” og giver dit layout et nyt navn fx “YL-dyr”, dette gør du så globalt ved at klikke på layout navnet igen, så klikker du på “YL-dyr” og så “Gør global”. 

Så går du til “Race” kolonnen og skriver “YL” i den grønne filterlinje og trykker enter. Hvis du ikke har den grønne filterlinje, så klikker du på dette ikon  og så kommer den grønne filterlinje frem. Så klikker du på ”Layout setup”-ikonet , så ”Ret i globalt”, så vælger du fanen ”Filter og sortering” og klikker både på ”Aktiver nuvær. Filter" og ”Aktiver aktuel sortering” og til sidst ”Ok”. Hver gang dåbner dette layout, bliver alle YL-dyr vist.