Jeżeli dane okno ma stworzonych kilka układów, a jeden z nich ma być zawsze otwierany jako domyślny, należy zmienić jego nazwę, aby zaczynała się od cyfry 1 lub litery. Wynika to z tego, że PigVision sortuje układy w kolejności alfabetycznej lub numerycznej i następnie otwiera pierwszy układ.

 

W ramach konfiguracji układu można też zaznaczyć pole wyboru „Układ otwierany przy starcie”.