Hvis du har forskellige layouts, men ønsker, at det er et bestemt, der åbner hver gang, skal du omdøbe dit layout til at have “1.” i starten af navnet. Du kan også give det et navn, der starter med “A”

Årsagen til dette er, at PigVision sorterer de forskellige layouts i enten numerisk eller alfabetisk rækkefølge.  


Det kan også gøres på en anden måde:

Klik på “Layout setup 


Her kan du tilføje et flueben, hvor der står “Brug layout ved opstart”

 

 

Herefter klikker du på "Ok" og dette layout åbner hver gang.