Hvis du har forskellige layouts, men ønsker, at det er et bestemt, der åbner hver gang, skal du omdøbe dit layout til at have “1.” i starten af navnet. Du kan også give det et navn, der starter med “A”. Årsagen til dette er, at PigVision sorterer de forskellige layouts i enten numerisk eller alfabetisk rækkefølge.  

En anden måde at gøre det på er inde i layout setup. Her kan du også sætte et flueben ud for den boks, hvor der står “Brug layout ved opstart”, ses i den grønne cirkel: 

 

Figur 

 

Herefter klikker du på "Ok" og dette layout åbner hver gang.