Przejdź do menu Ogólne i wybierz Lokalizacje. W tym punkcie menu można ustawić wszystkie sektory, komory, kojce, które mają być używana do prowadzenia rejestracji w programie PigVision.

 

Aby wprowadzić tylko kilka różnych lokalizacji, możesz to zrobić ręcznie, dodając kod, a następnie nazwę lokalizacji, jak pokazano poniżej:

 

 

Jeżeli struktura fermy ma być wielopoziomowa, zamiast wprowadzać je wszystkie pojedynczo, można użyć ikony „Utwórz lokalizacje wielokrotne”, (zaznaczonej powyżej niebieską strzałką).

 

 

W powyższym przykładzie maja być utworzone 6 komór na sektorze tuczu (t) o kodach ot T1 do T6. Opcja „Prefiksu kodu” pozwala dodać literę na początku wszystkich kodów. W polu „Część” można je wszystkie przyporządkować do sektora tuczu.

 

Kliknięcie Utwórz, wygeneruje wszystkie zdefiniowane lokalizacje. 

 

Uwaga, nie ma ograniczeń co do liczby kojców, czy też komór, które można skonfigurować w ten sposób. Zatem ważne jest aby sprawdzić konfigurację, w celu uniknięcia konieczności usuwania wielu pozycji i ponownego ich tworzenia.

 

PigVision zapyta, czy skonfigurować te lokalizacje i kliknięcie „Tak” spowoduje, że komory zostaną utworzone, jak pokazano poniżej:

 

 

Typy lokalizacji:

 

Podczas konfigurowania lokalizacji każdej z nich należy przypisać „typ lokalizacji”. Są one podstawą hierarchii tworzącej piramidę.

 

Typy te to Miejsce, Budynek, Sektor, Komora i Kojec. Ostatnia opcja na liście o nazwie Grupa miejsc jest wymagana tylko w Danii. Więcej informacji na ten temat znajduje się na końcu tego wyjaśnienia. Pozwala to ustawić lokalizację jako jeden z tych typów, a także sekcje w ramach każdego typu. Na przykład 2 budynki przypisane do miejsca, a w każdym budynku sektory. Natomiast sektory mogą dzielić się na komory i kojce.

 

Za pomocą kolumny „Część” można przypisać je do lokalizacji wyższego poziomu na potrzeby raportowania. Na przykład aby przeanalizować sektora jako całości, ale przy tym dane mają być nadal wprowadzane na poziomie komór i kojców danego sektora, jak pokazano na poniższym obrazku:

 

 

Powyższe przedstawia hierarchię lokalizacji. Tuczarnia znajduje się na górze i została ustawiona jako sektor. Komora T1 dzieli się na kojce T1/1 do T1/6. Proszę zwrócić uwagę na kolumnę „Część”, która informuje PigVision o relacji, jaką wszystkie te sekcje mają z innymi powyżej w ogólnej hierarchii.

 

Tylko dla użytkowników w Danii:

Aby używać PigVision do rejestracji leków lub przesyłać dane do urzędu statystycznego Danii (Danmarks statistik), należy wprowadzić swój numer CPH (CHR-nr) w PigVision.

 

Jeśli posiadasz tylko jeden numer CPH można go wprowadzić w pozycji menu Ogólne\Wybierz farmę w kolumnie Nr CPH.

 

Jeśli masz więcej niż jeden numer CPH należy je zarejestrować w oknie lokalizacji w kolumnie Numer CPH. Numer CPH można zarejestrować tylko w lokalizacjach o typie „Miejsce”, więc być może trzeba zmienić typ. Jeśli istnieją lokalizacje, które są „Częścią” innych lokalizacji, może być konieczne wprowadzenie zmian zarówno w typie, jak i hierarchii w celu rozmieszczenia lokalizacji. Należy również pamiętać, że wszystkie lokalizacje są albo lokalizacją z numerem CPH, albo „Częścią” lokalizacji z numerem CPH, więc wszystkie lokalizacje należą do numeru CPH, jak pokazano poniżej.