Jeżeli stado funkcjonuje w systemie trzy-, cztero- lub pięciotygodniowym, należy dokonać właściwych ustawień w menu Ogólne -> Ustawienia ogólne, w zakładce Grupy krycia.

W poniższym przykładzie pokazano ustawienia grup w systemie trzytygodniowym:

 

 

Data początku – pierwszy dzień krycia zwierząt z pierwszej grupy. W powyższym przykładzie numeracja zaczyna się od 03.01.2022. Grupa 2 będzie liczona od 24.01.2022 – 21 dni później.

Schemat numeracji – jeżeli system organizacji rozrodu jest inny niż tygodniowy, należy zmienić z „Nr tygodnia” na „Kalkulowane” (zielona strzałka na ilustracji powyżej).

Ustawienia okresów produkcyjnych (ciąża, laktacja, okres po odsadzeniu) w polach wskazanych czerwoną strzałką należy dopasować tak aby ich suma była równa długości cyklu (ilość grup x dni). 

W tym przypadku 115 +  27 + 5= 147 = 21 x 7.

Liczba grup – dla system trzytygodniowego będzie to 7 grup po 21 dni w cyklu.

Numer początkowy – od jakiej liczby ma się zaczynać numeracja. Najczęściej będzie to 1.

Liczba powtórzeń – ile razy cykl ma być powtórzony. Może to być dowolna wartość od 2 wzwyż. Nie ma to żadnego wpływu na to jak grupy będą obliczane a jedynie jak daleko w przyszłość będą kalkulowane. 


Po dokonaniu wszystkich ustawień należy kliknąć „Kalkuluj” aby wprowadzić w życie dokonane zmiany oraz „OK” aby zapisać i zamknąć.

 

W przypadku systemu pięciotygodniowego ustawienia mogą wyglądać jak poniżej:

 

 

Tutaj 3 grupy trwają 35 dni, zaś grupa 4 – wyrównująca 42 dni.

 

W raportach, które mają uwzględniać okresy grup krycia a nie kalendarzowe przedziały dat, należy wybrać opcję “Pełne grupy krycia” jak w przykładzie: