Jos haluat luoda ryhmäkortin 3, 4 tai 5 viikon eriin, mene valikkoon Yleinen ja valitse sieltä Asetukset. Välilehdellä Siemennysryhmät voit luoda tarvittavat asetukset tähän. Oheisessa esimerkissä ryhmät on luotu 3 viikon mukaan: 

Alku pv - muuta päivä vastaamaan sitä päivää, jolloin ryhmänne alkaa

Numerointityyli - muuta Lasketuksi saadaksesi 3 viikon tms. siemennysryhmät (sininen nuoli). Vaihda asetukset  Siemennysryhmä sarakkeissa punaisen nuolen osoittamiksi (115, 27, 5)

Ryhmiä - 3 viikon ryhmissä vaihda tämä 7, näin saat seitsemän 21 päivän ryhmää kiertoon.

Aloitus nro - aseta tämä 1, jolloin ensimmäinen ryhmä on 1.

Toistoja - aseta toistoksi vähintään 2. Tällä ei ole vaikutusta miten ryhmät lasketaan, vaan miten ryhmät jatkuvat tulevaisuudessa.

Aloitus pvm - aseta tämä siihen pvm, jolloin haluat ryhmän alkavan. Yllä olevassa esimerkissä (musta nuoli) 1 ryhmä alkaa 12.2.2018 ja ryhmä vaihtuu 2. 5.3.2018 (21 päivää myöhemmin).


Klikkaa Laske, jotta oheiset asetukset tulevat käyttöön! Kunkin ryhmän päivämäärät näkyvät asetusten vieressä olevasta taulukosta. Klikkaa OK vahvistaaksesi asetukset ja poistu.


Jos haluat raporttien näkyvän siemennysryhmittäin, muuta jakson asetukset täysistä viikoista täysiksi siemennysryhmiksi. Näin saat raportin näkymään ryhmittäin 3 viikon välein.