Aby drukować z PigVision, na komputerze musi być zainstalowany program o nazwie TS-Print. Pogram ten zapewnia, że wydruki są drukowane na drukarce domyślnej w jak najkrótszym czasie.

 

Jeśli pojawia się problem z drukowaniem z PigVision, ponowne zainstalowanie TS-Print może czasami rozwiązać problem.

Przed zainstalowaniem TS-Print należy zamknąć PigVision i wylogować się z serwera. Poniżej instrukcja:

  1. Kliknij ten link: http://www.terminalworks.com/downloads/tsprint/TSPrint_client.exe 

(http://www.terminalworks.com/downloads/tsprint/TSPrint_client.exe%20%0d2)

  1. Pobieranie TSPrint rozpocznie się automatycznie od otwarcia przeglądarki internetowej komputera.
  2. Po pobraniu uruchamiamy instalator: TSPrint_client.exe

Przed zainstalowaniem należy upewnić się, że program PigVision jest zamknięty.

Na kolejnych ekranach instalacyjnych naciskamy klawisz Next, I accept the agreement, next, a następnie install, aby rozpocząć.

Po zakończeniu pojawi się  poniższy ekran:

Po kliknięciu przycisku Finish można otworzyć program i drukować.