Jeśli nazwa układu okna jest wyświetlana pogrubioną czcionką, oznacza to że jest on ustawiony jako "globalny". Oznacza to, że każdy, kto zaloguje się aby do bazy danych, zobaczy ten sam układ okna lub będzie miał do niego dostęp. Jeśli nazwa układu okna jest typu normalnego (niepogrubiona), tylko osoba wyświetlająca będzie mogła ją domyślnie zobaczyć. Aby układ był globalny (widoczny dla wszystkich), kliknij małą strzałkę po prawej stronie nazwy układu, umieść kursor myszy na istniejącej nazwie układu i wybierz "uczyń globalnym" z listy.