Drægtighedsskema

Find drægtighedsskemaet
Gå til "Analyse søer" - "Drægtighedsskema". Der er ofte flere layouts at vælge i mellem, men du kan vælge standard layoutet, hvis du er...
Fri, 3 Nov, 2023 kl. 2:28 PM
Ret i antallet af uger i skemaet
Normalt er drægtighedsskemaet sat op til de sidste 26 uger, men dette kan du lave om.  Ved at trykke på "Sidste 26 uger" får du flere muligheder ...
Fri, 3 Nov, 2023 kl. 2:34 PM
Forkortelserne i drægtighedsskemaet
I drægtighedsskemaet er der forkortelser, som angiver soens/gyltens status.  Tom = tom  Oml. = omløber  Kas. = kastet Afg. = Afgået Hvis der er nogle af ...
Fri, 3 Nov, 2023 kl. 2:55 PM
Se nummeret på de frafaldne søer i drægtighedsanalysen
Efter du har beregnet skemaet, kan du dobbeltklikke på det tal, som du gerne vil sonumrene for.   Efterfølgende kommer et vindue frem med sonumrene.  ...
Fri, 3 Nov, 2023 kl. 3:26 PM
Vis udskrift af drægtighedsskemaet
Ved siden af Printer-ikonet er der en dropdown boks.  Vælger du denne, kommer der et A4 udskrift frem med drægtighedsskemaet.   
Mon, 13 Nov, 2023 kl. 10:37 AM
Lav et drægtighedsskema for en bestemt race
Hvis du vil lave et drægtighedsskema for en bestemt race, kan du gå til “Analyse søer” - “Drægtighedsskema” - “PigVision” og vælge det layout, du normalt b...
Mon, 13 Nov, 2023 kl. 10:51 AM
Print et drægtighedsskema, hvor listen over frafald er med
For at printe et drægtighedsskema, hvor listen over frafald er med, skal du vælge det layout du gerne vil printe.  Her trykker du på udskriftnavnet, hvore...
Mon, 13 Nov, 2023 kl. 10:57 AM