For at printe et drægtighedsskema, hvor listen over frafald er med, skal du vælge det layout du gerne vil printe. Dette vindue kommer op: 

 

Figur 

 

Så klikker du på Udskriftnavnet, ses i den grønne cirkel, og en drop-down menu kommer frem. Her vælger du “Drægtighedsskema med alle frafald”. Så kommer drægtighedsskemaet frem på din skærm og du kan printe det. Du kan også vælge ikke at vise aborter eller negative drægtighedsskanninger eller begge to, det gør du ved at vælge et af de andre udskiftslayouts.