Efter du har beregnet skemaet, kan du dobbeltklikke på det tal, som du gerne vil sonumrene for.  


Efterfølgende kommer et vindue frem med sonumrene. 

Du kan dobbeltklikke på et af sonumrene, hvorefter sokortet bliver vist og du har soens ID. 


Du kan også se alle de frafaldne søer ved at klikke på fanebladet ”Frafald” øverst.