Hvis du vil ændre opsætningen af dine løbegrupper, så vælg menupunktet Generelt\Opsætning og derefter fanebladet løbegrupper.


I eksemplet herunder sættes løbegrupperne op til 3-ugers holdrift.
Start dag - Her skiftes startdatoen til den ugedag, hvor dine løbegrupper starter.

.

Gruppetype - Skift til beregnet for 3-ugers drift eller andre tilsvarende grupper (vist med grøn pil).


Tilpas antal dage i felterne markeret med rødt som vist i figuren (115, 27, 5). 


Antal grupper - Skift til 7 for 3-ugers holddrift svarende til 7 grupper à 21 dage i hver cyklus.

Start nr. - Sæt denne til 1, for at starte med gruppe nr. 1.


Antal gentagelser - Sæt til 2 eller flere gentagelser. Dette har ikke nogen indflydelse på, hvordan løbegrupperne beregnes, men hvis du vil se, hvordan de ser ud fremadrettet, kan du indtaste et højere nummer.


Start dato - Sæt startdatoen (markeret med en sort pil) til den dato, hvor løbegruppe 1 skal starte. I eksemplet herover vil batch 1 startet d. 12-02-2018 og batch 2 d. 05-03-2018 (21 dage senere).


Klik på Beregn for at få indstillingerne beregnet. I højre side af vinduet vises datoerne for alle løbegrupperne. Klik på OK og luk vinduet.


I de analyser, hvor du ønsker at se resultaterne per løbegruppe, ændres indstillingen fra hele uger til hele løbegrupper. Herved vises resultaterne for en hel løbegruppe fremfor ugevis.