Переконайтеся, що вся інформація про вагу введена та правильна, а потім клацніть піктограму списку ферм або перейдіть до меню Управління та виберіть Список ферми. Введіть потрібну дату і натисніть OK. Клацніть вкладку «Потомство», і на екрані з’явиться середня вага. Якщо вага виглядає неправильно, поверніться назад і перевірте всі записи ваги.