Først skal du sikre dig, at alle vægtinformationer er registreret og rigtige. 

Gå til menuen ”Management” - ”Besætningsliste” og vælg en dato. 

Under fanen ”Grise i vækst” kan du se gennemsnitsvægten for de enkelte lokationer. 

Ser vægten ikke ser rigtig ud, kan du tjekke alle vægtregistreringer fra den sidste status til den dato du kigger på.