Først skal du sikre dig, at alle vægtinformationer er registreret og rigtige. Gå til menuen ”Management” – ”Besætningsliste” og vælg en dato. Under fanen ”Grise i vækst” kan du se gennemsnitsvægten for de enkelte lokationer. Hvis vægten ikke ser rigtig ud, så tjek alle vægtregistreringer fra den sidste status til den dato du kigger på.