Du kan använda samma inloggningsuppgifter/ e-postadress i alla besättningar men det är också möjligt att göra inloggning per besättning, men tänk på följande. Det konto du loggar in från första gången i MyAgrovision blir administratörskontot för den besättningen. Du måste ställa dig själv frågan om du vill ha flera konton för att ha administratörsrätt eller bara ett för din verksamhet. Vill du ha olika konton så skapar du en ny inloggning när du första gången loggar in från din andra besättning.