U kunt bij alle administraties gebruik maken van dezelfde login / emailadres maar het is ook mogelijk om per administratie in te loggen. U kunt in dat geval een ander e-mailadres gebruiken en een account met dat e-mailadres maken tijdens in het MyAgroVision portaal. 


Houd er rekening mee dat het account waarmee u voor het eerst inlogt in MyAgroVision het admin-account wordt voor die administratie. U moet uzelf de vraag stellen of u meerdere accounts wilt hebben met allemaal admin-rechten of slechts één voor uw gehele bedrijf.