Można używać tego samego loginu/adresu e-mail dla wszystkich stad, jest również możliwość ustanowienia osobnego loginu dla każdego stada ale jest mały haczyk. Login/e-mail, którego jest użyty podczas zakładania konta w MyAgroVision ma uprawnienia administratora dla danego stada. Skutkuje to tym, że albo mamy dostęp do wszystkich stad z jednego konta lub indywidualne loginy do każdej fermy.