Lista kontrolna

Jak zmienić parametry listy kontrolnej?
Z listy kontrolnej można kliknąć ikonę ustawień (klucz) lub przejść przez menu Ogólne, - Ustawienia ogólne i kliknąć zakładkę Dni krytyczne.   Tutaj ...
wt, 31 Sty, 2023 o 11:56 RANO
Zwierzęta po terminie – lista kontrolna
Aby sprawdzić, czy jakieś zwierzęta, przekroczyły określoną liczbę dni na przykład od odsadzenia do krycia, czy też termin oproszenia, należy sprawdzić lis...
wt, 31 Sty, 2023 o 12:26 PO POŁUDNIU
Do czego służą kolumny na liście kontrolnej?
Poszczególne kolumny na liście kontrolnej można wykorzystać do wprowadzania danych bezpośrednio na liście kontrolnej.      Kolumny można dodawać i usuw...
wt, 31 Sty, 2023 o 1:10 PO POŁUDNIU
Zmiana kolumn listy kontrolnej
Poszczególne kolumny na liście kontrolnej można wykorzystać do wprowadzania danych bezpośrednio na liście kontrolnej.      Kolumny można dodawać i usuw...
wt, 31 Sty, 2023 o 1:12 PO POŁUDNIU
Zmiana daty listy kontrolnej
Aby zmienić datę na jaką lista kontrolna ma być sporządzona, należy wybrać menu Organizacja – Lista kontrolna.      Możesz także kliknąć ikonę na pulp...
wt, 31 Sty, 2023 o 1:37 PO POŁUDNIU