Istnieją różne sposoby korzystania z linii filtru, patrz przykłady poniżej:

 

tekst               (wyszukiwanie tylko tego dokładnego tekstu)

tekst*             (szukam tego tekstu, a potem czegoś)

*tekst             (szukanie czegoś, a potem tekst)

*tekst*           (wyszukiwanie czegoś, co zawiera ten tekst)

=                    (równe)

<                    (mniejsze niż)

>                    (większe niż)

<=X               (mniejszy lub równy X)

>=X               (większe lub równe X)

X<<Y             (wyszukiwanie tych pomiędzy X i Y)

X<=<Y          (wyszukiwanie tych pomiędzy X i Y, w tym X)

X<=<=Y        (wyszukiwanie tych pomiędzy X i Y, w tym zarówno X, jak i Y)

!tekst!            (wyszukiwanie wszystkiego bez tekstu)

tekst??tekst   (wyszukiwanie tekstu + dwie litery lub cyfry + tekst)

~                    (wyszukiwanie wszystkich pustych kolumn)

!~                   (wyszukiwanie kolumn z czymś w nich)

X|Y                 (wyszukiwanie X lub Y)

X&Y               (wyszukiwanie zarówno X, jak i Y)

 

Aby sprawnie filtrować lokalizacje, zalecamy, aby wszystkie lokalizacje w kodach zawierały numery i miały taką samą długość, ponieważ ułatwia to filtrowanie (np.: 01, 02, 10, 99).