Der er forskellige måder hvorpå filterlinjen kan bruges, se eksempler på dette herunder: 


tekst (søger kun efter præcis denne tekst)

tekst* (søger efter teksten efterfulgt af noget bagefter)

*tekst (søger efter noget efterfulgt af teksten)

*tekst* (søger efter alt der indeholder teksten)

= (lig med)

< (mindre end)

> (større end)

<=X (mindre end eller lig med X)

>=X (større end eller lig med X)

X<<Y (søger efter dem der er mellem X og Y)

X<=<Y (søger efter dem mellem X og Y inklusiv X)

X<=<=Y (søger efter dem mellem X og Y, inklusiv både X og Y)

!tekst! (søger efter alt uden tekst)

tekst++tekst (søger efter det der inholder tekst + to bogstaver eller tal + tekst)

~ (søger efter alle tomme kolonner)

!~ (søger efter alle kolonner med noget i)

X|Y (søger efter X eller Y)

X&Y (søger efter X og Y)


Hvis du gerne vil have muligheden for at filtrere på dine lokationer, så anbefaler vi at dine lokationer er navngivet med tal og at alle tallene er lige lange, dette gør det nemmere at filtrere.