Podczas wprowadzania brakowania i upadków loch i loszek, po wprowadzeniu numeru zwierzęcia i daty następne pole zawiera typ wyjścia ze stada. Służy on do określenia czy locha / loszka została na przykład sprzedana, padła lub poddana eutanazji. 

 

 

Wprowadzone dane można analizować w sekcji Analizy loch w punkcie Analizy szczegółowe w opcji Przyczyny wybrakowania lochy.