Jeżeli potrzeba zarejestrować krycie przed datą wprowadzenia, jest to możliwe. Wystarczy wpisać na karcie lochy datę inseminacji, a następnie, w zależności od ustawień, pojawi się okno z ostrzeżeniem, takie jak:

 

 

Tutaj wystarczy kliknąć Tak, a krycie zostanie zarejestrowane.

Domyślnie minimalna liczba dni od wprowadzenia do krycia wynosi –30, więc jeśli inseminacja miała miejsce więcej niż 30 dni przed wprowadzeniem do stada, pojawi się to ostrzeżenie:

 

 

Kliknięcie opcji Ustawienia otworzy okno jak poniżej:

 

 

 

 

 

Jeżeli zmienimy wartość -30 na wymaganą liczbę dni, zatwierdzając przyciskiem OK, pojawi się ponownie komunikat:

 

 

 

Kliknięcie Tak, spowoduje że krycie lochy zostanie zarejestrowane. Następnie można wprowadzić numer knura i inne dane.