Aby wygenerować Raport rozpłodowy dla wybranej genetyki, należy przejść do menu Analizy lochyRaport rozpłodowy:

 

 

lub przez ikonę z pulpitu -  .

 

Otworzy się okno raportu w jednym z wybranych układów:

 

 

 

 

W celu zmodyfikowania raportu, należy go najpierw skopiować. W tym celu klikamy znaczek listy rozwijanej „” przy nazwie okładu okna. Wybieramy jego nazwę i dalej opcję Kopiuj.

 

 

 

Nadajemy raportowi nową nazwę, na przykład „Raport rozpłodowy LY”. Pojawi się nowa nazwa w polu Układ okna:

 

 

Następnie klikamy przycisk Edycja, a pojawi się następne okno:

 

 

Tutaj klikamy opcję Zwierzę, co otworzy pole z opcjami do wyboru. Wybieramy Rasa a następnie Kod i klikamy Dodaj. Okno będzie wyglądało tak:

 

 

Następnie wpisujemy kod wybranej rasy w obu polach i klikamy OK.

 

Okno ustawień się zamknie i wrócimy do okna raportu. Po kliknięciu Kalkuluj, zostanie sporządzony raport tylko na baziezwierząt wybranej rasy.