Aby zobaczyć, co zostało wprowadzone w ciągu ostatnich siedmiu dni lub w danym okresie, przechodzimy na przykład do okna oproszeń, a następnie klikamy ikonę Pokaż filtr  ,następnie w zielonym wierszu filtra w kolumnie Data, klikamy prawym przyciskiem myszy.

 

 

 

Następnie wybieramy jedną z opcji, np. Pomiędzy…, pojawi się to okno:

 

 

Można tutaj samodzielnie wpisać datę lub kliknąć mały kalendarz po prawej stronie każdego z pól, a następnie wybrać datę. Kliknięcie OK zatwierdza wybór.

Program pokaże dane z wybranego okresu.

Ten sam mechanizm można wykorzystać w innych oknach rejestracji jak Krycia czy też Odsadzenia.