Hvis du vil se, hvad der er blevet tastet i en bestemt periode, skal du gå ind i fx “Faring”, så klikker du på “Vis filterlinje”-ikonet  . Du højreklikker i den grønne boks under ”Dato” og så vælger du ”Mellem...” for selv at vælge periode. Du kan også vælge ”denne måned” eller ”Sidste måned”. Hvis du vælger ”Mellem...”, så kommer dette vindue frem: 

 

 

 

Her kan du selv taste den ønskede dato, eller du kan klikke på den lille kalender til højre i boksene og så vælge dato. Så klikker du “Ok” og så kan du se alle de faringer, der er blevet tastet i den givne periode. Det samme kan du gøre med fx “Fravænning” og “Løbning”.