Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku i skontaktuj się z dostawcą pasz, aby przekazał Ci numer identyfikacyjny, który nadał Twoim mieszankom paszowym i komponentom. Razem z numerem stada będzie to zabezpieczenie dostępu do swoich mieszanek paszowych i surowców.

 

Aby rozpocząć, musisz utworzyć konto MyAgroVision. Jeśli masz już konto MyAgroVision, możesz przejść do „Teraz możesz się zalogować”.

 

Otwórz PigVision.

 

 

Kliknij ikonę „MyAgroVision” w prawym dolnym rogu PigVision i otworzy się następujący ekran:

 

 

Najpierw wybierz język (strzałka na obrazku).

 

Kliknij „Zarejestruj nowego użytkownika”, a pojawi się nowe okno:

 

Tutaj wpisujesz swój adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Hasło trzeba wprowadzić dwa razy i musi zawierać cyfrę, małą literę, wielką literę oraz znak specjalny (!”#¤%&/()=+?). Minimum to co najmniej 6 znaków. Teraz kliknij „Zarejestruj nowego użytkownika”.

 

 W ciągu kilku minut powinieneś otrzymać e-mail podobny do poniższego z linkiem aktywacyjnym:

 

 

 

Po aktywacji konta otrzymasz kolejny e-mail z informacją „Witamy w MyAgroVision”:

 

 

 

Teraz możesz się zalogować.

 

 

Po zalogowaniu możesz ustawić link do dostawcy(ów) paszy.

 

 

Uwaga:

Aby połączyć się z dostawcą(-ami) paszy, potrzebujesz numeru identyfikacyjnego otrzymanego od dostawcy paszy.

 

Bez tego numeru identyfikacyjnego nie można ukończyć konfiguracji.

 

Po zalogowaniu pojawi się to okno:

 

Na ekranie może być więcej lub mniej opcji niż te pokazane tutaj. Ten, który dotyczy linku do dostawcy(-ów) paszy, to „Otrzymuj receptury od dostawców pasz”

 

Małe „i” po lewej stronie menu to okienko informacyjne z informacją, czym jest link do dostawcy paszy.

 

 Aktywacja „Otrzymuj receptury od dostawców pasz” odbywa się poprzez kliknięcie suwaka, aby zmienił kolor na zielony. Zobaczysz wtedy również, że „Szczegóły uprawnień” zmieniły kolor na zielony.

 

 

 

 

Kliknij pole „Szczegóły uprawnień”, a otworzy się nowe okno po prawej stronie:

 

Tutaj możesz wybrać jednego z dostawców pasz, którzy przesłali receptury i surowce do Twojego numeru stada.

 

 

 

 

 

 

Najpierw wybierz firmę w polu „Wybierz dostawcę paszy”, klikając strzałkę w dół po prawej stronie. Z listy rozwijanej wybierasz dostawcę paszy. W polu „Twój identyfikator” wpisz numer identyfikacyjny od dostawcy pasz.

 

 

Kiedy to zrobisz, możesz kliknąć „Gotowe” lub kliknąć „+”, jeśli masz więcej dostawców pasz, do których możesz się połączyć.

 

 

 

 

Po tej konfiguracji dane muszą zostać przesłane do AgroVision, aby można było nawiązać połączenie między Tobą a dostawcą(-ami) paszy. Zamknij MyAgroVision, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu.

 

 Po powrocie do głównego menu PigVision musisz wysłać dane do AgroVision Data Exchange (ADEx). Kliknij menu Ogólne, następnie Administracja, Eksport i tutaj wybierz Upload to ADEx.
 

 

 

Po zakończeniu przesyłania program poinformuje Cię, że przesyłanie do ADEx zostało zakończone.

 

Teraz ADEx musi przetworzyć dane i po około 5-10 minutach możesz ponownie kliknąć MyAgroVision i teraz możesz powiązać własne receptury i komponenty paszowe z recepturami i komponentami, które dostawca pasz zarejestrował w WinOpti.

 

Kliknij ikonę zaznaczoną na czerwono a otworzy się okno, w którym odbywa się mapowanie. Jak poniżej:

 

 

Informacje do tej strony można znaleźć poniżej. Pola pogrupowano w bloki lewej do prawej:

 

Blok 1: pokaże ostatnią inwentaryzację, w której pasza była użyta. Dana pojawią się tutaj pierwszy raz, gdy zostanie wygenerowany raport efektywności.

 

Blok 2: To miejsce na numer stada i subnumer stada. Można to wykorzystać w przypadku posiadania kilku ferm z których każda ma własny numer stada.

 

Blok 3: to miejsce, w którym można znaleźć własne pasze i receptury według kodu i nazwy.

 

Blok 4: to data, od której wszelkie zmiany w recepturach lub składnikach mają obowiązywać w odniesieniu do obliczania raportów efektywności.

 

Blok 5: To miejsce, w którym znajduje się lista mieszanek paszowych i komponentów, które przesłała wytwórnia pasz. Wyróżnikami są tu numer stada w połączeniu z wprowadzonym wcześniej numerem identyfikacyjnym. Aby zobaczyć różne pozycje na liście, kliknij ikonę strzałki w dół po prawej stronie pola wyboru. Wybierz te, które pasują do Twoich własnych mieszanek paszowych i komponentów.

 

Po zakończeniu łączenia różnych mieszanek paszowych i komponentów zamknij okno MyAgroVision, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu. Wykonane mapowanie jest zapisywane automatycznie.

 

Możesz teraz przejść do raportu efektywności i zobaczyć, czy pasze będą zawierały dane, które zostały zaimportowane od dostawców.