Kontakt først din foderleverandør og få dem til at oplyse deres identifikationskode til dine blandinger. Sammen med dit CHR-nr. er det din sikkerhed for, at kun du får adgang til dine blandinger. Følg derefter nedenstående vejledning.

 

For at komme i gang skal du først oprettes i MyAgroVision. Er du tidligere blevet oprettet i anden forbindelse, kan du springe ned til ”Nu kan du logge ind med e-mail og adgangskode”. Åben PigVision:

 

  

Klik på ikonet ”MyAgroVision” i nederste højre hjørne.

 

 

Nu kommer følgende vindue frem:

Første gang du logger på, skal du oprette dig som bruger. 

Vælg først sprog i det felt, den sorte pil peger på.

 

Så åbnes der et nyt vindue, hvor du først indtaster din e-mailadresse og derefter en adgangskode efter eget valgt.

Adgangskoden skal indtastes to gange. Koden skal bestå af mindst et tal, et stort bogstav og et specialtegn (!”#¤%&/()=+?).

Klik herefter på ”Tilmeld ny bruger”.

Inden for få minutter vil du modtage en e-mail fra AgroVision, hvor du skal klikke på ”Activate”. cid:image004.jpg@01D57935.F3C7E8D0

 

Når du har aktiveret dit login, så kommer der endnu en e-mail, som er en ”Velkommen til MyAgroVision”-mail.

cid:image005.jpg@01D57935.F3C7E8D0

 

Nu kan du logge ind med e-mail og adgangskode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du er logget ind, så er du klar til at sætte dit link til foderleverandøren op.

 

Husk: Her skal du bruge den identifikationskode du har fået udleveret fra din foderleverandør. Uden den, kan du ikke aktivere linket til foderblandinger og råvarer.

Efter login åbner dette vindue sig, det kan indeholde flere punkter end de her angivne. Men her drejer det sig om ”Receive recipes from feed suppliers”.

Det lille ”i” til venstre for teksten er en informationsboks, der fortæller lidt om, hvad det indebærer, at du aktiverer dette link til foderleverandører.

 

Selve aktiveringen sker ved, at du først klikker på slideren ud for ”Receive recipes from feed suppliers”, så den bliver grøn fremfor grå. 

 

Klik på ”Permission details” og der åbner sig et vindue til højre for ”Permission details”:

 

 

 

 

 

Her skal du vælge blandt de foderleverandører som har lagt data op på dit CHR-nr. og skrive identifikationskoden. Det gør du ved først at vælge din foderleverandør i feltet ”Select feed supplier” ved at klikke på den lille pil, som er ud for teksten. I feltet derunder indtastes identifikationskoden fra den valgte foderleverandør. 


Klik herefter på ”Done”. Hvis der er flere foderleverandører du vil lave links til, kan de oprettes ved at klikke på ”+”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk nu MyAgroVision ned på krydset i vinduets øverste højre hjørne. Derefter skal du tilbage til PigVision hovedmenuen for at sende de nødvendige data til AgroVision Data Exchange (ADEx), så systemet laver forbindelsen til den eller de foderleverandører, som er oprettet. 

 

Fra hovedmenuen åbnes menuen: ”Generelt”, så ”Administration”, så ”Eksporter” og ”Upload til ADEx”.

 

Når programmet er færdigt med at uploade data til ADEx, kommer der en besked herom.

Efter den første upload skal du vente i 10 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben MyAgroVision igen, nu skal der laves en kobling mellem de koder som du har givet foderblandingerne og råvarerne i Pigvision og de koder som din foderleverandør bruger.  

 

Klik på ikonet der er markeret med en rød boks herunder. Derved åbnes det vindue, hvor selve koblingen mellem dine egne og din leverandørs foderkoder angives. 

Forklaring på denne side findes herunder. Fra venstre mod højre:

Første blok: viser hvornår foderet sidst har været anvendt. Der findes først data her når der har været lavet en E-kontrol. 

Anden blok: er besætningens CHR-nr. og evt. under CHR-numre. Dette kan bruges hvis du styrer flere ejendomme med egne CHR-numre.

Ved flere ejendomme er det CHR-nummeret der er angivet i Lokation som skal indtastes:

 

Tredje blok: er kode og navne fra eget foder kartotek.

Fjerde blok: er den dato hvor denne blandingssammensætning med den specifikke næringsstofindhold skal gælde i e-kontrol beregningerne.

Den dato som er blevet indtastet, ligger også inde i listen af ”Gyldig fra”:

 

Femte blok: er en liste over de blandinger som foderleverandøren har uploadet til dit CHR-nr. og den identifikationskode som du har fået af dem. Ved at klikke på den lille pil-ned ude til højre kan du scrolle igennem alle de blandinger og råvarer der er og vælge den der passer sammen med egen blanding.

 

 

Når du har linket egne koder med dem fra foderleverandøren, så lukker du vinduet på krydset i øverste højre hjørne. Alt vil være gemt og nu kan du lave dine e-kontroller på baggrund af de informationer som er kommet via de links du har lavet.

 

Du kan først se værdierne fra de råvarer og blandinger som hentes via MyAgroVision til eget foderkartotek efter den første e-kontrol er beregnet.