Aby móc skorzystać z rejestracji leków, należy najpierw utworzyć lub zaimportować dzienniki zabiegów zalecone przez lekarza weterynarii. Import dzienników możliwy jest z programu WinVet.

 

Tworzenie dzienników zabiegów

W celu rejestracji leczenia należy przejść kilka kroków.

 

1. Rejestracja diagnoz:

Przechodzimy do menu OgólneLeczenie, szczepienia - Diagnozy

 

 

Przechodzimy do pierwszej wolnej / białej linii i wprowadzamy kod oraz nazwę. Może to być określenie konkretnej jednostki chorobowej lub po prostu „Leczenie”.

 

 

2. Rejestracja wszystkich leków i szczepionek:

Wybieramy menu OgólneLeczenie, szczepienia – Środek leczniczy.

Rejestrujemy leki, wprowadzając niepowtarzalny kod, a następnie nazwę leku. Dodatkowo uzupełniamy jednostki, dni karencji i ważność od daty:

 

 

3. Rejestracja dzienników zabiegów:

W tym celu przechodzimy do menu OgólneLeczenie, szczepienia – Środek leczniczy

Jak utworzyć dzienniki:

 • Kod:     Wprowadzamy kod dziennika.
 • Typ:     Wybieramy czy dziennik jest receptą czy szczepionką.
 • Status:     Zmieniamy status na Aktywne.
 • Rodzaj zwierząt, Diagnoza i Środek leczniczy:     Wybieramy rodzaj zwierząt (lochy, prosięta, tuczniki itp.), diagnozę i odpowiedni lek. W każdym polu typu można wyszukać dostępne opcje, naciskając klawisz F5 lun klikając ikonę lornetki . Klikamy dwukrotnie dany kod, aby go wybrać.
 • Zabieg:     Wpisujemy informacje z opakowania lub recepty. Np. 1 ml / 10 kg m.c. przez 3 dni.
 • Dawka / kg m.c.:     Wprowadzamy dawkę (np. 1 ml) na X kg masy ciała, gdzie X to liczba w kolumnie Kg masy ciała. 
 • Kg masy ciała:     Ile kg masy zwierzęcia (np. 50) przypada na jedną dawkę (wpisaną w Dawka / kg m.c.
 • Średnia waga sztuki:     Należy zarejestrować średnią wagę zwierzęcia (np. 200 kg dla loch). Na podstawie tej wartości program obliczy ilość leku, jaką musi otrzymać jedno zwierzę. 
 • Dawka / zwierzę:      Dawka leku potrzebna dla jednej sztuki. Wartość tę program wylicza na podstawie trzech poprzednich kolumn.
 • Karencja - dni:     Liczba dni, w ciągu których zwierzę nie może być skierowane na ubój. 
 • Dni do powtórnego zabiegu:     W kolumnie tej wpisuje się, ile razy i jak często zwierzęta mają być leczone. Jest to wprowadzane na bazie zaleceń z kolumny Zabieg. Jeżeli zwierzę ma być leczone trzy dni z rzędu, zapisuje się to jako 1,2,3. Natomiast jeśli jest to co drugi dzień w sumie trzy razy, zapisuje się jako 1,3,5.

 

 

 

Jeżeli zabiegi są zarejestrowane dla więcej niż jednego numeru stada, a ilość leku należy policzyć osobno dla każdego gospodarstwa, to należy dodać numer stada dla każdego Dziennika. W tym przypadku również numer ten trzeba dodawać do lokalizacji znajdujących się na farmach.

Jeśli do rozpoczęcia leczenia używana jest aplikacja PigVision Mobile Growers, Sows lub SmartPigs, należy zachować spójność w zakresie numeru stada. Albo używać ich i w lokalizacjach i dziennikach, albo w żadnym z nich.

 

Uwaga:

Nie można usunąć kodu, jeśli użyto go już w rejestracji danych.

Nie należy zmieniać nazwy starego kodu, jeżeli ma być ponownie wykorzystany w nowym dzienniku. Jeśli kod zostałby zmieniony, zmieniłyby się również nazwy wszystkich poprzednich zabiegów pod tym kodem.

Aby ponownie wykorzystać kod w Diagnozie, Środku leczniczym lub Dzienniku, należy umieścić kursor na kodzie i nacisnąć klawisz F2. To otwiera edycję pola. Pamiętać należy, że kody muszą być unikalne dla każdej tabeli. Postępujemy tak jeśli któryś ze starych kodów nie jest już używany a miałby być użyty dla nowego dziennika. Zmieniamy kodu w starym dzienniku na inny a następnie możemy utworzyć nowy dziennik z żądanym kodem.

Import dzienników z programu WinVet

Jeśli Twój weterynarz korzysta z programu WinVet, możesz automatycznie importować dzienniki zamiast tworzyć je ręcznie. Wykonaj poniższe kroki, aby je zaimportować

 

 

 

 1. Przechodzimy do Ogólne rejestracje – Wizyty lekarza wet.
 2. Klikamy Potwierdzone dla wybranej konsultacji.
 3. Otworzy się okno, w którym można przeglądać dzienniki, które weterynarz przesłał na fermę.

 

4. Ważne jest, aby sprawdzić, czy dzienniki są ustawione prawidłowo, tj.:

 • a. Rodzaje zwierząt są powiązane z prawidłową diagnozą, lekami i zabiegami.
 • b. Trzy kolumny Dawka / kg m.c., Kg masy ciała i Średnia waga sztuki są prawidłowe i odpowiadają temu, co jest napisane w kolumnie Zabieg
  • · W kolumnie Dawka / kg m.c. powinna być podana dawka (np. 1 ml) na X kg zwierzęcia. (gdzie X to w kg masy ciała). 
  • · Kolumna Kg masy ciała powinna zawierać informację ile kg zwierzęcia przypada na jedną dawkę (dawka w Dawka / kg m.c.), np.: 50 kg na jedną dawkę.
  • · W kolumnie Średnia waga sztuki podaje się średnią wagę (np. 220 kg dla lochy), która zależy od rodzaju zwierząt 
 • c. Okres karencji i dni powtórnych zabiegów są poprawne.

 

5. Jeżeli dzienniki są poprawnie skonfigurowane, klikamy opcję Importuj dzienniki w dolnej części okna. Dalej można je przeglądać w menu Ogólne – Leczenie, szczepienia – Dzienniki zabiegów.

6. Jeżeli dzienniki nie są prawidłowo założone, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii. Aby je poprawić, kliknij układ okna i zamiast Importowane dzienniki wybierz Wprowadzenia własne i wykonaj krok 3 oraz kolejne

 

 

Rejestracja leczenia


Po utworzeniu dzienników można przystąpić do rejestracji leczenia. Jest ona wprowadzana do PigVision w oparciu o rodzaj leczonego zwierzęcia. 

 

Rejestracja leczenia loch, knurów i prosiąt 

W menu Lochy / Knury – Leczenie rejestruje się wszystkie zabiegi dla macior, knurów i prosiąt. Rejestrując leczenie dla prosiąt należy podać numer lochy. 

 

Aby dokonać rejestracji leku należy wykonać poniższe kroki: 

 1. Wprowadzić kod dziennika zabiegów,
 2. Wprowadzić numer lochy albo knura,
 3. Wpisać datę zabiegu,
 4. Ilość leku pojawi się automatycznie, zgodnie z ustawieniami dziennika. W razie potrzeby liczbę tą można zmienić ręcznie podczas rejestracji.
 5. W przypadku prosiąt ssących, w kolumnie Prosięta ssące, Leczone należy wpisać liczbę prosiąt którym podano lek.

 

 

Rejestracja leczenia młodzieży

W menu MłodzieżLeczenie wpisuje się wszystkie zabiegi dokonywane na prosiętach odsadzonych, warchlakach, tucznikach oraz opcjonalnie młodzieży hodowlanej. (można również stosować leczenie młodzieży hodowlanej indywidualnie, jak opisano dla loch).

 

 

Rejestrując te zabiegi, należy powiązać je z lokalizacją. Wymagane jest również rejestrowanie masy leczonych zwierząt. Aby dokonać rejestracji, wykonujemy poniższe kroki: 

 1. Wprowadzamy kod dziennika zabiegów,
 2. Wpisujemy datę zabiegu,
 3. Wprowadzamy lokalizację,
 4. Wpisujemy liczbę leczonych zwierząt,
 5. Waga i ilość leku pojawi się automatycznie, zgodnie z ustawieniami dziennika. W razie potrzeby liczbę tą można zmienić ręcznie podczas rejestracji.

 

 

 

Powtórne leczenie

Jeżeli dziennik zabiegów obejmuje powtórzenie leczenia, można skorzystać z listy Powtórne zabiegi.

 

 1. W menu Ogólne – Leczenie, szczepienia – Dzienniki zabiegów można ustawić powtarzanie zabiegów.
 2. Po zarejestrowaniu pierwszego leczenia listę zabiegów można znaleźć w zakładce OrganizacjaPowtórne zabiegi. Tutaj pojawi się lista zwierząt, które (na podstawie dziennika, i daty pierwszego zabiegu) mają zostać ponownie poddane leczeniu. 
 3. W tym oknie można automatycznie zarejestrować kolejne podanie leku, wpisując ilość i zaznaczając kolumnę Wykonane.

 

 

Karencja

Można wydrukować listę wszystkich zwierząt, które nie mogą zostać wprowadzone do uboju z uwagi na okres karencji podanych leków (Ubój stop).

W menu Organizacja – Karencja można wyświetlić listę zwierząt, które w najbliższej przyszłości nie będą mogły zostać poddane ubojowi. Okres karencji danego leku ustawia się w menu Dzienniki zabiegów.

 

 

Teraz wybieramy daty do listy. Zazwyczaj od dziś na miesiąc do przodu. Sortowanie można wybrać w dwóch rozwijanych menu. Według numeru, daty, bądź lokalizacji.

 

 

Klikamy OK, a lista się wyświetli. Tutaj lista zawiera numery loch z lokalizacją, datą karencji, środkiem i jednostką chorobową.

 

 

Rejestracja leków jako książka leków 

Program zawiera zestaw narzędzi, za pomocą których można monitorować rozliczanie leków i ich wykorzystanie: 

1.  Punkt menu Ogólne rejestracjeLeki umożliwia rejestrację wszystkich dostarczonych środków leczniczych z datą dostawy i ilością. Jeśli Twój weterynarz korzysta z WinVet, dostawy zostaną tutaj automatycznie zaimportowane, chociaż można także zarejestrować je ręcznie. Dostawa leków jest częścią raportu zużycia leków. 

 

 

 

2.  Ogólne rejestracje – Straty leków pozwalają zarejestrować utratę leku, np. na skutek rozbicia butelki leku. Straty leków są częścią raportu użycia leku:

 

 

3. W menu RaportyZużycie leków widoczne jest zużycie środków leczniczych w stadzie.