W programie PigVision mamy linię filtra, która pomaga wyszukać dane lub określony wpis. Jest to zielony wiersz pomiędzy nagłówkami kolumn a wierszami danych. Użyj filtra przez wprowadzenie np. numeru lochy lub daty aby uzyskać przegląd. Istnieje również możliwość kliknięcia prawym przyciskiem myszy aby przywołać różne opcje filtrowania. Linia filtra jest obecna w większości okien programu PigVision. 


Ikona filtru:

Jeśli wiersz filtru nie jest wyświetlany, możesz ją włączyć klikając ikonę "lejek".


Linia filtru:

Wprowadzając określoną datę lub numer lochy można znaleźć informacje lub wpis dotyczący konkretnego zwierzęcia lub datę zdarzenia. Można wprowadzić wiele filtrów w tym samym czasie, ale można filtrować tylko wtedy, gdy linia jest zielona, a nie jeśli jest czerwona lub żółta. 


Filtrowanie według daty:


Filtrowanie, kliknięciem prawym przyciskiem myszy:

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w wierszu filtra przywołuje menu kontekstowe. Jest w nim kilka opcji do wyboru. Można wybrać datę dzisiejszą, określoną, wszystkie daty przed lub po wybranym dniu lub okres między dwiema datami.

Można również filtrować numer zwierzęcia, wykorzystując inne opcje. Nie znając ostatnich dwóch cyfr numeru wystarczy wpisać "14??" (bez znaków cudzysłowu) pokażą się wszystkie zwierzęta, których numer zaczyna się od 14, więc zwierzęta między 1400 a 1499. Ponadto, jeżeli np. poszukiwane zwierzę ma "W" w numerze, wpisanie "*W*" do linii filtru, pokazuje wszystkie zwierzęta z tą literą w numerze.