Jeśli format dat i użycie przecinków/kropek nie są zgodne z prawidłową konfiguracją dla danego kraju, należy sprawdzić następujące kwestie:

Wybrać Ogólne, kolejno Administrację, i na dole Ustawienia Regionalne. Wybrać tę opcję i zmienić ustawienia w polu Format u góry na język używany w danym kraju lub w języku angielskim (Wielka Brytania). Formaty daty i godziny można również dostosować do standardowej konfiguracji kraju..

 

 

Nacisnąć przycisk Apply, a następnie OK u dołu, a ustawienia zostaną zastosowane przy następnym logowaniu do PigVision.

Uwaga - powyższa opcja "Ustawienia regionalne" będzie dostępna tylko dla Administratorów bazy, w której się pracuje. W razie potrzeby należy skontaktować się z tą osobą w celu dokonania powyższej zmiany.