Przechodzimy do menu Lochy / Knury, wybieramy Zwierzę - PigVision - Inwentarz hodowlany.

 

 

Używamy zielonej linii filtra, aby znaleźć zwierzę, którego numer ma być zmieniony, jak pokazano poniżej z 12890:
 

 

 

Klikamy komórkę, która pokazuje 12890 na białym polu (pokazana strzałką powyżej) i wpisujemy nowy numer w miejsce istniejącego, jak pokazano poniżej. Wpisano 12890X, zatwierdzając klawiszem Enter na klawiaturze.
 

 

PigVision poprosi o potwierdzenie zmiany numeru z 12890 na 12890X. Klikamy Tak, aby potwierdzić zmianę lub Nie, aby ją anulować.

 

Po potwierdzeniu identyfikator zwierzęcia zostanie teraz zmieniony na nowy.

 

Jeśli locha jest połączona ze stadem hodowlanym w PigVision, zmiana zostanie automatycznie zarejestrowana w firmie hodowlanej zgodnie z ich walidacjami.