Przejdź do menu Lochy / Knury i wybierz Poronienia

 

 

Wprowadź numer lochy i datę.

 

 

Alternatywnie poronienie może być zarejestrowana na karcie lochy, jeśli odpowiednie kolumny zostały aktywowane, jeśli nie, należy je dodać do układu okna.

 

 

Aby dodać prosięta do lochy, która poroniła, zaznacz pole o nazwie Mamka, a następnie użyj opcji Przeniesienia prosiąt, aby wprowadzić liczbę prosiąt, które zostały do niej dosadzone. PigVision będzie teraz oczekiwać, że jej kolejnym wydarzeniem będzie odsadzenie.