Gå til "Søer/Orner" - "Kastning". 


Start med at kopiere PigVision layoutet og lav dit eget. Gør layotet globalt. 


Gå derefter til "Layout setup" og tilføj kolonnen "Ammeso". 

Når du næste gang registrerer en kastning, kan du helt enkelt vinge af, at soen er ammeso og der kan registreres en fravænning uden faring. Alternativt kan det registreres på sokortet, hvis kolonnerne er der, ellers må kolonnerne tilføjes til layoutet.