Vælg Søer/orner – Kastning. Start med at kopiere PigVision layoutet og lav dit eget. Gå til Layout setup og gør global, tilføj en kolonne med ammeso. Når du næste gang registrerer en kastning, kan du helt enkelt vinge af, at soen er ammeso og der kan registreres en fravænning uden faring. Alternativt kan det registreres på sokortet, hvis kolonnerne er der, ellers må de tilføjes til layoutet.