Når E-kontrollen er beregnet, kan du gå til fanen "produktion". 

Klik på ”Plan” i toppen.

 

Nu kan du udvælge nøgletal, som du ønsker vist med fed skrift og indtaste minimum og maksimum værdier. Resultater under minimum vil blive vist med rødt og resultater over maksimum med grønt. 
Resultater imellem minimum og maksimum vil blive vist med sort. 

Hvis du ønsker et enkelt måltal, så indtast samme værdi i minimum og maksimum kolonnerne. 

Hvis du vil have dine mål angivet på E-kontrol rapporten, så skriv målet i kolonnen ”Plan”. 

I eksemplet her vil E-kontrollen se således ud efter "Plan" er udfyldt: