Når E-kontrollen er beregnet, vælger du fanen ”Produktion”. 

Herefter vælger du "Layout setup", hvor du kan til- og fravælge nøgletal ved at sætte eller fjerne flueben. 


Du kan også ændre i rækkefølgen, de bliver vist i. Stil cursoren på det ønskede felt og klik i højre side på op/ned.

Gem dine ændringer ved at klikke på "Ok". 

Nu vil nøgletallene enten blive vist eller være fjernet i din E-kontrol.