W menu Ogólne rejestracje - Pasze, można użyć kolumny Typ, aby poinformować program PigVision, że wprowadzona ilość powinna być zarejestrowana jako Zużycie, Zakup, Zapas lub Sprzedaż. Wartość domyślna to Zużycie. Wybór opcji Zapas, spowoduje że PigVision potraktuje wprowadzoną ilość jako zapas paszy pozostały na koniec okresu. Zostanie on automatycznie odliczony od sumy za poprzedni okres i dodany do następnego okresu.

 

 

Opcja Zakup, służy do rejestracji paszy w dacie zakupu. Zużycie stosowane jest to zapisywania bezpośredniego zużycia. Natomiast Sprzedaż używa się w sytuacji gdy nadwyżka paszy sprzedawana jest na zewnątrz.